Nebezpečné jevy na 12.11.2019 6UTC - 13.11.2019 6UTC
*** Předpověď na 2011/10/06 ***
stupně rizika--- SITUACE ---
Situaci nad st?edn Evropou za?n ovliv?ovat rozshl tlakov ne nad SV Atlantikem, kter je poz?statkem po huriknu Ophelia. Jej studen fronta bude v noci na zt?ek postupovat p?es zem ?eska a b?hem zt?ka i Slovenska a v souvislosti s n ?ekme zesilovn v?tru.

--- P?EDPOV?? ---
Studen fronta postupuje v dob? psan p?edpov?di p?es st?. a V N?mecko a je spojena s ostrou lin p?ehn?k a silnm nrazovm v?trem. Fronta by m?la b?hem ve?era zashnout hlavn? Z a SZ ?ech a b?hem noci postupovat sm?rem k V a JV, p?i?em nejsiln?j nrazy na n ?ekme zejmna ve vych polohch a v rmci nin pak zejmna na zem ?ech, kde by mohlo nrazy v?tru dosahovat hodnot kolem 20 m/s, ve vych polohch a kolem 25 m/s. V rannch hodinch by m?la fronta zashnout i Z-JZ Slovenska, kde modely p?edpokldaj monost nraz? ojedin?le a p?es 25 m/s a to i za samotnou frontou v rmci zeslenho tlakovho gradientu. Vtr bude doprovzen na n?kterch mstech krtkodob? siln?jmi srkami a nhlm poklesem teplot, kdy ve vych horskch polohch se m?e objevit i sn?en.

Číslo předpovědi: 92
Vydal:
 
Upozornění: Předpovědi zde publikované jsou pouze experimentálního chrakteru a slouží pro informování zejména amatérských pozorovatelů počasí a bouřek. V žádném případě se nejedná o výstražné informace a neslouží tedy jako podnět pro záchranné složky či krizová centra! Oficiální výstražné informace najdete na webu ČHMÚ.