Nebezpečné jevy na 19.07.2019 6UTC - 20.07.2019 6UTC
*** Předpověď na 2011/12/07 ***
stupně rizika--- SITUACE ---
V rmci rozshl dlouhovlnn brzdy nad SZ Evropy bude v silnm vkovm proud?n p?es sever st?. Evropy postupovat sm?rem k vchodu m?lk tlakov ne. Mezi n a tlakovou v nad JZ Evropou dojde k zeslen tlakovho gradientu, co bude mt za nsledek zesilovn v?tru p?i zemi. Frontln systm spojen s touto cyklonou navc p?inese vrazn?j srky, je budou ve vych polohch sn?hov. Nelze vylou?it p?echodn vskyt smench a mrznoucch srek.

--- P?EDPOV?? ---
Modelov p?edpov?di po?taj s nstupem zesilovn v?tru b?hem dennch a ve?ernch hodin, p?i?em se po?t s rychlostmi v?tru v hladin? 850 hPa plon? kolem 30 m/s, s monost loklnho p?echodnho zeslen nad 33 m/s. Teplotn zvrstven spodnch vrstev atmosfry bude zejmna v noci stabiln?j a tak bude zten p?enos hybnosti k zemskmu povrchu, i tak lze o?ekvat nrazy nad 20 m/s i v nich polohch. Nejv?t ance na vskyt silnch nraz? se zd bt v JZ-J polovin? ?ech a na J Moravy a to nejprve b?hem st?ede?nho odpoledne a pot zejmna v noci na ?tvrtek. Nelze vylou?it ani p?echodn? zeslen proud?n v rmci Moravsk brny na S Moravy. Ve vych polohch a zejmna na exponovanch mstech, lze po?tat s vsketem nraz? nad 25 m/s, v rmci horskch h?eben? pak s rychlostmi v?tru v nrazech nad 30 m/s. Na h?ebenech Krkono pak mohou nrazy v?tru dosahovat a sly orknu, ojedin?l nrazy o sle orknu nelze vylou?it ani na h?ebenech Krunch hor a Jesenku. Siln vtr bude na horskch h?ebenech doprovzen i sn?enm, kter m?e bt p?echodn? siln a v kombinaci s nzkmi teplotami tak pravd?podobn? dojde k vskytu blizzardu.
Siln vtr by se m?l projevit na Slovensku v rmci nin zejmna na JZ, kde lze ?ekat vskyt nraz? v?tru a 20 - 25 m/s, dle pak v rmci horskch h?eben? na Z a S Slovenska. V rmci h?eben? a vrcholovch ?st Tater lze t po?tat s monost ojedin?lch nraz? o sle orknu. Vtr bude i zde kombinovn se sn?enm, je m?e bt b?hem p?echodu frontlnho systmu i velmi vydatn.
Z ve uvedench d?vod? vydvme na velkou ?st zem ?R a na ?st SR stupe? ?. 1, zejmna kv?li v?tru. Co se t?e hor, na Krun hory, Krkonoe, Jesenky a V. a N. Tatry vydvme stupe? ?. 2, a to na monost vskytu nraz? v?tru a o sle orknu navc p?echodn? v kombinaci se silnm sn?enm a nzkmi teplotami.

Číslo předpovědi: 94
Vydal:
 
Upozornění: Předpovědi zde publikované jsou pouze experimentálního chrakteru a slouží pro informování zejména amatérských pozorovatelů počasí a bouřek. V žádném případě se nejedná o výstražné informace a neslouží tedy jako podnět pro záchranné složky či krizová centra! Oficiální výstražné informace najdete na webu ČHMÚ.