Nebezpečné jevy na 12.11.2019 6UTC - 13.11.2019 6UTC
*** Předpověď na 2011/12/16 ***
stupně rizika--- SITUACE ---
V rmci vrazn vkov frontln zny se nad Atlantikem formuje tlakov ne, je by se m?la velmi rychle prohlubovat a v silnm zpadnm proud?n rychle postupovat do st?edn Evropy a to p?es S Francii, Z-SV N?mecka a nsledn? postupovat dle p?es S Polska a nad Pobalt. Zejmna v rmci teplho sektoru tto cyklony lze po?tat s velmi silnm tlakovm gradientem a tak i vskytem velmi silnho v?tru, na horch pak dky poklesu teploty i p?echodnmu silnmu sn?en a tak v kombinaci s v?trem a podnulovou teplotou i k vskytu blizzardu.

--- P?EDPOV?? Ni polohy ---
Modelov p?edpov?di po?taj s pom?rn? silnm tlakovm gradientem, kdy by i v nich polohch na exponovanch mstech mohly pr?m?rn rychlosti v?tru dosahovat hodnot p?echodn? a k 15 m/s, s nrazy p?es 20 m/s na vce mstech. Model GFS po?t s rychlost v?tru v hladin? 850 hPa a kolem 40 m/s a 20-25 m/s v 925 hPa, model ECMWF je pak, jako obvykle, skromn?j. Modely Aladin a WRF dvaj nrazy na vce mstech nad 20 m/s, model WRF pak mnohde v rmci exponovanch poloh po?t s nrazy i nad 25m/s i mimo horsk oblasti. Skute?n hodnoty nraz? v?tru, zejmna v nich polohch, jsou vak t?ko p?edpov?diteln a budou zleet na zvrstven atmosfry a tak monosti p?enosu hybnosti sm?rem k zemskmu povrchu. Na velkou ?st ?R tak vydvme jednotku na monost ?etn?jch nraz? nad 20 m/s a pro n?kter oblasti pak i dvojku, kde je monost nraz? v?tru a kolem 25 m/s a to zejmna v exponovanch vyvench polohch. V rmci JZ Slovenska by pak m?lo dojt k p?echodnmu zeslen v?tru s monost nraz? v?tru nad 20 m/s i v nich polohch, proto i zde vydvme stupe? jedna.

--- P?EDPOV?? Horsk oblasti ---
S ohledem na velmi siln proud?n v hladin? 850 hPa, kde by podle n?kterch model? m?la rychlost v?tru dostahovat sly orknu, je velmi pravd?podobn, e rychlosti v?tru na horch se budou pohybovat v rozmez 20-25 m/s s nrazy nez?dkakdy nad 33 m/s, v rmci n?kterch exponovanch vraznch vrchol?, zejmna v Krkonoch a Jesenkch, nelze vylou?it nrazy v?tru nad 40 m/s. zejmna v rmci vrcholu Sn?ky je velmi pravd?podobn, e nejsiln?j nrazy v?tru doshnou rychlost nad 40 m/s. Stejn rychlosti v?tru lze o?ekvat na h?ebenech Vysokch a Nzkch Tater, kde lze t v rmci n?kterch vrchol? po?tat s monost nraz? v?tru nad 40 m/s a celkov? v rmci horskch h?eben? nraz? o sle orknu. V rmci hor se navc p?id p?echodn? a siln sn?en, kdy nelze vylou?it na n?kterch mstech a p?es 25 cm novho sn?hu. To ve spolu s p?edpokldanm poklesem teploty, zejmna v druh polovin? dne a b?hem noci, bude vytv?et krajn? nevhodn, a velmi nebezpe?n podmnky pro p?padn? horsk t?ry apod. I z tohoto d?vodu vydvm? na n?kter horsk oblasti nejvy stupe? 3. Na v?tinu dalch hor pak stupe? 2.

Číslo předpovědi: 95
Vydal:
 
Upozornění: Předpovědi zde publikované jsou pouze experimentálního chrakteru a slouží pro informování zejména amatérských pozorovatelů počasí a bouřek. V žádném případě se nejedná o výstražné informace a neslouží tedy jako podnět pro záchranné složky či krizová centra! Oficiální výstražné informace najdete na webu ČHMÚ.