Bouřky na 05.12.2019 6UTC - 06.12.2019 6UTC
*** Ostrý update na 2010/08/15 ***
stupně rizika
pravděpodobnost bouřky

--- SITUACE ---
Pre synoptick situciu pozri hlavn (pvodn) predpove?.

---Pvodn Stupe? 2 v rmci ?R ---
Situcia sa oproti pvodnm predpokladom vznamne men... Sonde z 12 UTC v rmci Prahy a Prost?jova vykazuj slab alebo iadnu labilitu, Viede? vykazuje miernu labilitu v pomerne suchom prostred. Zrove? sa do JZ ?iech dostva ve?mi such vzduch pvodom z Bavorska. Napriek predpokladom modelov oh?adom miernej a silnej labilite, skuto?nos? je zjavne in a inicicia prebieha len ojedinele a to v SZ ?echch. Naviac brky sa organizuj len slabo. Stupe? 2 pre JZ ?echy upravujeme na Stupe? 0 a pre zvyok zemia na Stupe? 1, majc na mysli prtomn vrazn strih vetra, hlavne potom v nich hladinch na Morave nave?er. Nemono vyl?i? ojedinele siln a intenzvne javy, v prpade, e sa niektor z vznikajcich buniek doke organizova? alebo vytvori? dostato?ne siln vtok vzduchu pre iniciciu ?a?ch buniek a tvorbu komplexu. Stupe? 1 pre zemie ?iech a Moravy je vydan napriek ve?km obavm, e sa nevypln.

--- Slovensko ---
Slovenskom i na?alej postupuje vznamn konvektvny systm, s najsilnejmi bunkami na jeho juhu (jun Slovensko). Tento systm je iven mimoriadne vlhkm vzduchom (rosn body a ku 25C) a naviac vznamnou instabilitou na severe Ma?arska, kde sond z 12 UTC, Budapeti, vykazuje MLCAPE a nad 3700 J/kg v kombincii so strihom vetra 20 m/s. Systm naviac postupuje paralelne k rozhraniu, na ktorom sa tvor a tak sa ?asto tvor "train effect" s vskytom prvalovch zrok. Komplex tak len pomaly propaguje k vchodu. Pre jun, stredn a vchodn Slovensko, hlavne ?asti, ktor ete komplex nezasiahol, vydvame Stupe? 2, hlavne pre monos? vskytu prvalovch zrok. Pohyb systmu smerom na vchod, do oblasti s mierne suchm vzduchom, by mohlo podpori? aj vskyt ojedinelch downburstov. V?aka vysokej labilite tie v silnejch bunkch mono ?aka? ojedinele krpy s priemerom nad 2 cm. V prpade vskytu ojedinelch buniek sa v?aka silnmu strihu vetra a labilite mu transformova? a do tdia superciel s vskytom ve?kch krp a silnch nrazov vetra.

Číslo předpovědi: 124
Vydal:
 
Upozornění: Předpovědi zde publikované jsou pouze experimentálního chrakteru a slouží pro informování zejména amatérských pozorovatelů počasí a bouřek. V žádném případě se nejedná o výstražné informace a neslouží tedy jako podnět pro záchranné složky či krizová centra! Oficiální výstražné informace najdete na webu ČHMÚ.