Bouřky na 12.11.2019 6UTC - 13.11.2019 6UTC
*** Ostrá předpověď na 2011/06/08 ***
stupně rizika
pravděpodobnost bouřky

--- SITUACE ---
Vkov h?eben vyho geopotencilu, kter pom?rn? dlouho ovliv?oval po?as ve st?edn Evrop? tak?ka zanikl a na jeho msto se zvolna nasouv mohutn vkov brzda. V jejm rmci postupuje vrazn? se vlnc studen fronta, kter postoup nad zem ?R v pr?b?hu ve?era a noci.

--- P?EDPOV?? Morava, Slovensko ---
O?ekvme msty bou?ky s p?valovmi srkami a krupobitmi.
Model GFS po?t na v?tin? zem s mrnou labilizac, p?i hodnotch MLCAPE p?es 1000J/kg, v rmci vchodnho Slovenska vak uvauje v odpolednch hodinch s MLCAPE a p?es 2000J/kg. ECMWF se dr jako obvykle vce zptky. Nejvrazn?j labilizaci p?itom ukazuje na jihozpad a jihovchod Slovenska.
V dob? psan tto p?edpov?di p?es ?st zem ?R a Slovenska p?echzely zbytky bou?kovch systm? ze v?erejka a noci. P?evld pom?rn? velk obla?nost, Ta by se m?la v ?R pom?rn? rychle protrhat, nicmn? na Slovensku by mohla p?etrvvat povliv? dle. Za takovchto podmnek z?stv otazn, zda CAPE doshne skute?n? hodnot, kter p?edpokld model GFS.
Vzduchov hmota, kter k nm proud od jihu je pom?rn? vlhk, k vlhkosti ve spodnch hladinch tak jist? napomohly no?n srky. Rosn body v dob? psan p?edpov?di vystoupaly a na 17C, zejmna na jihozpad? Slovenska a jihu Moravy. Podle GFS by mohly zejmna na jihu Slovenska na n?kterch mstech vystoupat a na 20C p?i hodnotch sm?ovacho pom?ru kolem 12g/kg.
St?ih v?tru p?ed frontou samotnou je a bude pov?tinou spe slab. Bou?ky by m?ly mt podobu h??e organizovanch multicel. Zejmna na nv?t? hor v nich hroz p?valov srky s hrny p?es 30mm/hod. Dalm jejich nebezpe?m by p?i vrazn?j labilizaci mohly bt krupobit.

--- P?EDPOV?? SZ ?R---
Je mono o?ekvat bou?ky, v jejich rmci se msty mohou objevit krupobit, v men m?e t vy hrny srek.
Tato oblast bude mt dky front? a s n spojen cyklogenezi vrazn?j dynamickou podporu, ne Morava a Slovensko. Mrn labilizace by m?la prob?hnout op?t a v pozdn? odpolednch / ve?ernch hodinch. V rmci fronty by mohl zeslit st?ih v?tru na hodnoty p?es 15m/s. Multicely by se tak mohly organizovat podstatn? lpe, ne v p?edchozch dnech. jejich nejv?tm nebezpe?m by vzhledem k organizaci bou?ek mohla bt krupobit, a siln?j nrazy v?tru kolem 20m/s.

--- P?EDPOV?? zbytek zem---
V tto oblasti by m?la bt labilizace i st?ih v?tru slab, zejmna v odpolednch hodinch. Projevy bou?ek by zde m?ly bt slab, nicmn? ojedin?le ani zde nelze vylou?it krupobit, nebo vrazn?j hrn srek, nebo siln?j nraz v?tru, zejmna v rmci hor.

Číslo předpovědi: 164
Vydal:
 
Upozornění: Předpovědi zde publikované jsou pouze experimentálního chrakteru a slouží pro informování zejména amatérských pozorovatelů počasí a bouřek. V žádném případě se nejedná o výstražné informace a neslouží tedy jako podnět pro záchranné složky či krizová centra! Oficiální výstražné informace najdete na webu ČHMÚ.