Bouřky na 12.11.2019 6UTC - 13.11.2019 6UTC
*** Ostrá předpověď na 2011/07/11 ***
stupně rizika
pravděpodobnost bouřky

--- SITUCIA ---
Na pomedz rozsiahlej brzdy v strednch a vych hladinch troposfry nad zpadnou Eurpou/Atlantikom a vbekom nad vchodnou Eurpou postupuje v prevldajcom zpadnom a juhozpadnom prden cez nae zemie nevrazn brzda smerom na severovchod. Brzda sa pomaly vyp??a a poskytuje momentlne len nevrazn podporu pre vstupn pohyby. Zrove? cez nae zemie postupuje nevrazn/slabnci studen front, stabilizujci podmienky v jeho tylovej ?asti. Front sa momentlne (10 UTC) nachdza na pomedz strednho a vchodnho Slovenska so zvraznenou konvergenciou. Najvraznejie podmienky na tvorbu brok o?akvame na vchod od frontu, v mierne a vrazne labilnej vzduchovej hmote.

--- PREDPOVE? Vchodn Slovensko---
Na vchod od studenho frontu sa modely ECMWF i GFS zhoduj na rozvoji miernej a vraznej lability s hodnotami MLCAPE dosahujcimi a okolo 1500 J/kg. ?o sa tka dynamickej podpory prostredia, v neskorch popolud?ajch a ve?ernch hodinch by malo od zpadu prejs? mierne maximum potencilnej vorticity, pri?om jeho prechod nad frontom by mohol napomc? inicicii brok. V rmci vertiklneho veternho profilu zostva situcia relatvne nevrazn, s hodnotami strihu vetra zv?a do 15 m/s na rovni 0-6 km, aj ke? juhovchodn prdenie pri zemskom povrchu sa bude st?a? na juhozpadn a zpadn vo vych hladinch, dodvajc aspo? vraznej smerov strih vetra. Pomerne vrazn s aj hodnoty Delta Theta-E, ktor hlavne pre vchodn ?as? SR by mohli dosiahnu? a ku 20 K. Z?asti tieto hodnoty profituj z vrstvy suchieho vzduchu a vraznho teplotnho gradientu v rmci strednch hladn. Majc na mysli tieto faktory, o?akvame, e v prpade tvorby brok, sa bud bunky organizova? do multiciel s potencilom na downbursty (nrazy vetra ojedinele nad 25 m/s) alebo i krpy s priemerom nad 2 cm. Loklne a to hlavne vo vrchovinovch ?astiach SV Slovenska (kde je predpokladan pokrytie brkami najv?ie) i vrazn zrky s hrnmi a ku 50 mm/h (limitnm faktorom v tomto prpade je relatvne such vzduchov hmota). Inicicia brok zrejme bude prebieha? spo?iatku hlavne v horskch oblastiach, rchlo sa rozirujc smerom na vchod/juhovchod.

--- PREDPOVE? Stredn, Severozpadn Slovensko, Slezsko ---
O?akvame slabo a mierne labiln vzduchov hmotu, v ktorej sa mu tvori? ojedinele a miestami brky. Vzh?adom na nevrazn podmienky neo?akvame vskyt nebezpe?nch doprovodnch javov.

Číslo předpovědi: 195
Vydal:
 
Upozornění: Předpovědi zde publikované jsou pouze experimentálního chrakteru a slouží pro informování zejména amatérských pozorovatelů počasí a bouřek. V žádném případě se nejedná o výstražné informace a neslouží tedy jako podnět pro záchranné složky či krizová centra! Oficiální výstražné informace najdete na webu ČHMÚ.