Bouřky na 22.10.2019 6UTC - 23.10.2019 6UTC
*** Ostrá předběžná předpověď na 2011/07/13 ***
stupně rizika
pravděpodobnost bouřky

--- SITUACE ---
Nad zpadn Evropou se udruje vrazn dlouhovlnn brzda v jejm rmci je vno?eno n?kolik krtkovlnnch vkovch h?eben? a brzd. Ve spodnch hladinch je s n pak spojeno vrazn? zvln?n frontln rozhran. Jednotliv vlny/cyklony po n?m postupuj p?iblin? od jihozpadu k severovchodu. Jedna z t?chto vln se ji v dob? psan tto p?edpov?di vyvj v tlakovou ni, spojenou i s p?slunmi short waves ve st?ednch a vych hladinch. Tato bude ovliv?ovat zem ?R a Slovenska v pr?b?hu st?edy.

--- P?EDB?N P?EDPOV?? ---
Modely ukazuj pom?rn? dobr podmnky pro vvoj bou?ek s a intenzivnmi projevy. GFS i ECMWF se shoduj v p?edpov?dch labilizace s hodnotami CAPE a p?es 2000J/kg, zejmna v zpadn polovin? ?R. Dky pom?rn? silnmu proud?n ve vce je mon o?ekvat vrazn st?ih v?tru p?es 20m/s ve spodnch 6 kilometrech a 15m/s ve spodnch 3 kilometrech. Vzhledem k jeho dobrmu p?ekryvu s labiln oblast je mon o?ekvat vvoj dob?e organizovanch multicel/supercel, v jejich rmci bude zejmna riziko krupobit, (ve ve?ernch hodinch zejmna nad Moravou dky silnho st?ihu a helicit? ve spodnm kilometru v kombinaci s pom?rn? nzkou LCL nevylu?ujeme vskyt tornd). Limitujcm faktorem pro vvoj bou?ek p?ed frontou vak m?e bt dky relativn? vysokm teplotm v 700 a 850hPa pom?rn? vysok CIN. Na front? je pak mon postup jedn ?i vce MCS, v jejm, pop?ad? jejich rmci je mon po?tat zejmna se silnmi nrazy v?tru.


Číslo předpovědi: 198
Vydal: SkyWarn
 
Upozornění: Předpovědi zde publikované jsou pouze experimentálního chrakteru a slouží pro informování zejména amatérských pozorovatelů počasí a bouřek. V žádném případě se nejedná o výstražné informace a neslouží tedy jako podnět pro záchranné složky či krizová centra! Oficiální výstražné informace najdete na webu ČHMÚ.