Bouřky na 12.11.2019 6UTC - 13.11.2019 6UTC
*** Ostrá předpověď na 2011/08/14 ***
stupně rizika
pravděpodobnost bouřky

--- SITUACE ---
Nae po?as je pod vlivem teplej vzduchov hmoty v teplm sektoru tlakov ne nad S Atlantikem, jej studen fronta za?ne b?hem ve?era a noci od zpadu ovliv?ovat po?as na naem zem. Lze ?ekat vskyt ?etn?jch srek a to i p?ehn?k a ojedin?lch bou?ek.

--- P?EDPOV?? ?echy ---
Modelov p?edpov?di nazna?uj slabou labilizaci b?hem dne p?i MLCAPE v ?du spe pr set J/kg, lokln? a p?es 500 J/kg(dle GFS), s ohledem na marginln podmnky se bude z?ejm? vce uplat?ovat vliv loklnch faktor? na mru lability a rozvoj a intenzitu vznikl konvekce. Je obtn ur?it dop?edu, kde p?esn? p?eh?ky doshnou takovho vvoje, aby za?aly vykazovat elektrickou aktivitu. Nejv?t ance se ale na zklad? modelovch p?edpov?d teploty equilibria, pole lability a srek jev pro Z polovinu ?ech. Co se dynamiky t?e, m?la by bt pouze mrn, pov?tinou lehce p?es 10 m/s, k ve?eru na Z zem a kolem 15m/s. Lze tak p?edpokldat organizaci bou?ek do shlukovch multicel, k ve?eru v Z-SZ polovin? ?ech mon do linern? organizovanch multicel. Modely nazna?uj mon p?etrvn dosta?ujc mry lability a ca do poloviny noci, co spolu se st?ihem v?tru m?e napomoci p?etrvn postupujcch shluk? bou?ek a do pozdnha ve?era. Jeden takov bou?kov/p?eh?kov shluk nazna?uje vce model? na ve?ern hodiny pro SZ-S ?ech s postupem ca k VSV. S ohledem na slab podmnky lze o?ekvat p?evn? slab bou?ky, modelov p?edpov?di vertiklnho profilu v?tru ale nazna?uj monost vazby bou?ek na orografii s velmi pomalm postupem, nelze tak vylou?it v bou?kch ojedin?l vskyt p?valovch srek p?es 20 mm/h a s ohledem na slc st?ih v?tru i vskyt ojedin?lch krupobit.

--- P?EDPOV?? Vyso?ina, hory S. Morava, st?. a SV Slovensko ---
N?kter modely zde nazna?uj monost vskytu konvektivnch srek v podob? p?ehn?k, i tak by zde ale labilita m?la bt jen velmi slab, ?emu nasv?d?uj i p?edpokldan pom?rn? vysok teploty equilibria p?evn? nad -15C a ?asto i nad -10. Vskyt bou?ek je tak mlo pravd?podobn, nelze ale vylou?it vlil loklnch faktor?, kter zejmna v horskch oblastech n?kter modely nedok vystihnout. I z tohoto d?vodu nechvme ve lut v?t zem, ale pouze s 10% pravd?podobnost s ohledem na naprosto limitn podmnky.

Číslo předpovědi: 217
Vydal:
 
Upozornění: Předpovědi zde publikované jsou pouze experimentálního chrakteru a slouží pro informování zejména amatérských pozorovatelů počasí a bouřek. V žádném případě se nejedná o výstražné informace a neslouží tedy jako podnět pro záchranné složky či krizová centra! Oficiální výstražné informace najdete na webu ČHMÚ.