Bouřky na 19.09.2019 6UTC - 20.09.2019 6UTC
*** Ostrá předpověď na 2012/04/19 ***
stupně rizika
pravděpodobnost bouřky

--- SITUACE ---
Nad Z Evropou se udruje rozshl vkov brzda se samostatnm jdrem niho geopotencilu v oblasti Anglie. Od t vybh sm?rem k VJV p?es nae zem a nad ?ern mo?e men vkov brzda, v jejm rmci se udruj relativn? ni teploty vych hladin.
V nich hladinch a p?i zemi pak dochz na p?edn stran? cyklony nad Britskmi ostrovy k p?livu relativn? teplejho vzduchu nad nae zem a tak i slab labilizaci prost?ed za p?isp?n nich teplot ve vych hladinch atmosfry.

--- P?EDPOV?? ---
Rann sonde nazna?uj sice vcelku p?ijateln teplotn zvrstven atmosfry pro vskyt konvekce, ale velmi such vzduch p?i zemi. Modelov p?edpov?di s tm po?taj a nazna?uj b?hem dne p?liv vlh?ho vzduchu od JV a tak vzestupy rosnch bod? na hodnoty kolem 5C, co je i tak velmi mlo. Labilizace prost?ed tak bude jen velmi slab vesm?s s hodnotami MLCAPE pod 300 J/kg, co potvrzuj i modelov p?edpov?di(GFS do max. 400 J/kg, WRF pod 300 J/kg), p?i?em i dynamika z?stv slab a tak lze po?tat zejmna s p?eh?kami, b?hem odpoledne i s monost ojedin?l bou?ky nebo jen ojedin?lch vboj? v rmci p?ehn?k.

Číslo předpovědi: 244
Vydal:
 
Upozornění: Předpovědi zde publikované jsou pouze experimentálního chrakteru a slouží pro informování zejména amatérských pozorovatelů počasí a bouřek. V žádném případě se nejedná o výstražné informace a neslouží tedy jako podnět pro záchranné složky či krizová centra! Oficiální výstražné informace najdete na webu ČHMÚ.