Bouřky na 12.11.2019 6UTC - 13.11.2019 6UTC
*** Ostrá předpověď na 2012/04/30 ***
stupně rizika
pravděpodobnost bouřky

--- SITUACE ---
Nad zpadn Evropou se rozkld rozshl, vertikln? mohutn tlakov ne se st?edem p?iblin? na JZ Britskch ostrov?. Oblasti nad st?. a V Evropou pak dominuje tlakov ve se st?edem nad JZ Ukrajinou. Mezi t?mito tlakovmi tvary, v rmci teplho sektoru ve zmn?n cyklony, k nm pronik z jinch sm?r? velmi tepl vzduchov hmota, je byla ale v p?edelch dnech velmi such a tak z?stvala stabiln. To by se m?lo postupn? m?nit a dky rostouc vlhkosti vzduchu, kdy rosn body v Polab ji p?esahuj hodnoty kolem 10C a za pomoci insolace by m?lo b?hem odpoledne dochzet ke slab labilizaci prost?ed a tak monmu vskytu ojedin?lch p?ehn?k a bou?ek.

--- P?EDPOV?? ?echy---
O?ekvme monost vskytu ojedin?lch bou?ek bez vrazn?jch projev?

Rann sonde prozatm nenasv?d?uj dn labilit?, ale modifikace na p?edpokldan odpoledn teploty a rosn body vykazuj slabou mru energie CAPE v ?du stovek J/Kg. To je v dobr shod? s p?edpov??mi numerickch model?, kter p?edpokldaj labilizaci kolem 500-800 J/kg(WRF) pop?. i vce (GFS), a to za p?edpokladu rosnch bod? a kolem 14C. Model ECMWF je skepti?t?j a z?stv na nich hodnotch, ale i ten na velkou ?st ?ech dv monost vskytu konvektivnch srek zejmna v rmci pozdnho odpoledne a ve?era. S dynamickou podporou situace nelze po?tat s ohledem na nevrazn tlakov pole ve vych hladinch, ale i p?i zemi. Rozvou konvekce by tak m?l bt vzn na lokln faktory, zpo?tku hlvn? na orografii a pozd?ji na lokln zdroje tepla a vlhkosti. a bude rovn? zvisl na m?e CINH, kter se zatm jev jako vysok ale m?la by b?hem odpoledne slbnout. Pokud by se vak udrela mohla by pln? zabrnit vvoji konvektivnch srek a bou?ek. St?ih v?tru z?stv slab a mrn s p?edpokldanmi hodnotami DLS(vektor st?ihu v?tru v 0-6 km) kolem 10-12 m/s, co je spolu se slabou labilitou nedosta?ujc na vrazn?j organizaci a tak i projevy bou?ek. O?ekvme tedy spe vznik izolovanch bou?ek pop?. slab? organizovanch, mench shluk? p?ehn?k a bou?ek, zejmna v pozdnm odpoledni a beh?m podve?era. Bou?kov a p?eh?kov ?innost by m?la b?hem ve?era ustvat.

Číslo předpovědi: 249
Vydal:
 
Upozornění: Předpovědi zde publikované jsou pouze experimentálního chrakteru a slouží pro informování zejména amatérských pozorovatelů počasí a bouřek. V žádném případě se nejedná o výstražné informace a neslouží tedy jako podnět pro záchranné složky či krizová centra! Oficiální výstražné informace najdete na webu ČHMÚ.