Bouřky na 19.09.2019 6UTC - 20.09.2019 6UTC
*** Ostrá předpověď na 2012/05/04 ***
stupně rizika
pravděpodobnost bouřky

--- SITUACE ---
V hladinch 500 a 700hPa je patrn krtkovlnn brzda, kter by v pr?b?hu dne m?la postupovat p?es nae zem sm?rem k severovchodu. Ve spodnch hladinch je pak pro vvoj po?as ur?ujc siln? zvln?n frontln rozhran, kter jen zvolna postupuje p?es st?edn Evropu sm?rem k vchodu. Zejmna p?ed tmto rozhranm proud nad nae zem pom?rn? tepl a vlhk vzduchov hmota, ve kter vyvj hlubok konvekce.

--- P?EDPOV?? ---
Stupe? 1 je vydn z d?vod? monosti p?valovch srek a v men m?e t krupobit.

Situace je velmi chaotick. Modely nazna?uj v pr?b?hu odpolednch hodin slab labilizaci s hodnotami MLCAPE do 800J/kg. Zatmco model GFS po?t s nejvrazn?j labilizac na vchod? Slovenska, ECMWF p?edpokld nejvrazn?j labilizaci na vchod? ?R a zpad? SR. Tato oblast by se ?ste?n? ve sv zpadn ?sti m?la p?ekrvat s oblast zeslenho st?ihu v?tru (DLS, tedy st?ih v?tru ve spodnch 6km by m?l p?esahovat 15m/s). Iniciace konvekce by zejmna v zpadn ?sti zem nem?la bt problm dky nzko poloen hladin? voln konvekce. Nad ?st vchodn Moravy a zpadnho Slovenska se v dob? psan p?edpov?di vyskytuje bleskov? stle aktivn poz?statek v?erejho bou?kovho systmu. Nov bu?ky pak zatm vznikaj spe zpadn? od n?j. Krajn vchod Slovenska by t mohl mt dobr podmnky pro iniciaci konvekce v pr?b?hu dne vzhledem k minimln obla?nosti. Problmem je oblast st?ednho Slovenska, kde se jet? v dob? psan tto p?edpov?di vyskytuje povliv mnostv nzk a st?edn obla?nosti,. kter brn vrazn?j insolaci. Jsou tedy mon 2 scn?e vvoje pro dnen den: 1) bou?kov aktivita se bude dret zejmna v zpadn ?sti vyzna?enho zemv okol Beskyd anebo 2) Bou?kov aktivita se z oblasti Beskyd rychle p?esune sm?rem k vchodu a na zpad? zem se budou vyskytovat zejmna vrstevnat srky. Stupe? 1 je zvolen zm?rn? v?t, protoe v tuto chvli nem?eme p?esn? odhadnout kter z t?chto uvedench scn?? nakonec prob?hne.
Vzhledem k orientaci proud?n paraleln? na frontln rozhran a vysok vlhkosti zejmna vchodn? od tohoto rozhran je zde monost vvoje train effectu na nv?t? hor, kter by mohl mt za nsledek vy srkov hrny, a kolem 30mm/hod. V men m?e se t b ooblasti se zeslenm st?ihem v?tru mohou objevit krupobit.

Číslo předpovědi: 255
Vydal:
 
Upozornění: Předpovědi zde publikované jsou pouze experimentálního chrakteru a slouží pro informování zejména amatérských pozorovatelů počasí a bouřek. V žádném případě se nejedná o výstražné informace a neslouží tedy jako podnět pro záchranné složky či krizová centra! Oficiální výstražné informace najdete na webu ČHMÚ.