Bouřky na 25.01.2020 6UTC - 26.01.2020 6UTC
*** Ostrá předpověď na 2012/05/22 ***
Místy bouřky, ojediněle pak silné s možností přívalových lijáků a krupobití.
stupně rizika
pravděpodobnost bouřky

--- SITUACE ---
Určující pro naše počasí bude rozsáhlá tlaková níže ned severním Středomořím, jež se bude postupně přesouvat přes Balkánský poloostrov dále směrem k východu. V rámci jejího teplého sektoru proudí nad centrální oblasti Evropy teplejší, vlhčí a labilní vzduchová hmota, ve které můžeme počítat v odpoledních hodinách s tvorbou bouřek.

--- PŘEDPOVĚĎ stupeň 1 ---
Stupeň 1 je vydán pro Moravu, část J Čech a Z-JZ Slovenska zejména kvůli riziku přívalových dešťů ale i krupobití v bouřkách.

Modelové předpovědi počítají až s mírnou labilizací prostředí, s hodnotami MLCAPE plošně přes 800 J/kg, regionálně až kolem 1200 J/kg, což souvisí s vyšší absolutní vlhkostí vzduchu, kdy modely předpokládají směšovací poměry ve spodním půl-kilometru až kolem 11 g/kg. Co se dynamické stránky situace týče, modely nepočítají v naší oblasti výraznější podporou, snad jen s vyjímkou JZ Slovenska a J Moravy, možná okrajově jihu Čech. Absolutní hodnoty vektorů střihu větru v 0-6 km by se měli v rámci Moravy a JZ Slovenska udržovat na mírných hodnotách, tj. nad 10 m/s s tím, že k večeru by měl zesilovat střih větru i nad V Čech. V bouřkách tak lze čekat ojedinělá krupobití, ojedinělě krátkodobě i silná.
Orientace proudění a vektoru střihu větru navíc naznačuje možnost velmi pomalé bočné propagace bouřkových systémů, s možností výskytu vyšších srážkových úhrnů až přes 30 mm/h. Zejména později a v rovnějším terénu nelze vyloučit i výskyt dopředné propagace bouřkových celků, s možností výskytu nárazového větru avšak nepředpokládáme, že by nárazy větru přesáhly 20 m/s. Bouřky se budou organizovat do multicelárních shluků, nelze vyloučit tvrobu celých menších systémů.
Spornější je překryv lability a střihu větru v rámci J Čech a Pošumaví, ale zde by mohla být konvekce podpořena výraznější orografií, nelze vyloučit vazbu bouřek na horská pásma a tak výskyt vyšších srážkových úhrnů ani zde.

--- PŘEDPOVĚĎ zbytek území ---
Předpovědi slibují jen slabou labilizaci prostředí, do 1000 J/kg, přičemž střih větru by měl zůstat rovněž slabý s absolutními hodnotami vektoru střihu v 0-6 km pod 10 m/s. Nelze sice vyloučit ojedinělá krupobití, zejména ve vyšších polohách, ale jejich pravděpodobnost bude výrazně nižší v oblasti se stupněm 1. Hodnoty vlhkosti by měly zůstávat spíše pod 10 g/kg ve spodních 500 m atmosféry, a tak i s ohledem na další podmínky by zde i šance na výskyt přívalových srážek měla být nižší.

Číslo předpovědi: 262
Vydal: Rýva
 
Upozornění: Předpovědi zde publikované jsou pouze experimentálního chrakteru a slouží pro informování zejména amatérských pozorovatelů počasí a bouřek. V žádném případě se nejedná o výstražné informace a neslouží tedy jako podnět pro záchranné složky či krizová centra! Oficiální výstražné informace najdete na webu ČHMÚ.