Bouřky na 12.11.2019 6UTC - 13.11.2019 6UTC
*** Ostrá předpověď na 2012/05/31 ***
stupně rizika
pravděpodobnost bouřky

--- SITUACE ---
Ve vych hladinch atmosfry se nad S Evropou nachz mohutn tlakov ne s vb?kem nad V St?edomo?, nad JZ okraj Evropy pak zasahuje vb?ek vyho tlaku vzduchu. Po periferii tlakov ne nad S Evropou se bude p?es nae zem posouvat od Z-SZ krtkovlnn brzda, je bude dle postupovat sm?rem k V. Tato vkov krtkovlnn porucha bude spojena postupujc, mohutnc frontln vlnou, kter bude dky cyklogenezi p?echzet v mladou cyklonu v oblasti S st?. Evropy a p?inese v noci na ptek i trval?nj srky na naem zem. V rmci teplho sektoru tto cyklony a jejho frontlnho rozhran bude dky slab? labilnmu zvrstven vzduchov hmoty, ale i vrazn?j dynamick podpo?e b?hem ve?era a noci, dochzet k tvorb? konvektivnch srek v podob? p?ehn?k a bou?ek.

--- P?EDPOV?? ---
Rann sonde nenazna?uj p?li labiln podmnky snad s vyjmkou sonde z 03h UTC z Lince, kde se vyskytovala jet? nad rnem slab labilita. Modelov p?edpov?di pak po?taj s labilizac nej?ast?ji v ?du n?kolika stovek J/kg, tedy jen slabou a velmi slabou labilizac, na kter se pom?rn? shoduj modely GFS a WRF, model ECMWF je velmi skeptick a po?t se slabou labilzac spe a v no?nch hodinch ca. v rmci oblasti s vrazn?jm forcingem, ale v sou?asnosti podhodnocuje rosn body zejmna v rmci ?ech. Model HIRLAM se dr st?edn cesty a po?t spe jen s velmi slabou labilitou, snad jen s vyjmkou krajnho jihu ?ech kde nazna?uje hodnoty MLCAPE 250-500J/kg a integrovan CAPE ojedin?le snad a k 1000 kJ/m2. Modely se ale shoduj na zesilujcm st?ihu v?tru zejmna nad ?echami b?hem pozdnho odpoledne a ve?era. Ten by m?l z po?te?nch mrnch hodnot kolem 10-15 m/s zesilovat do hodnot 15-20 m/s b?hem podve?era a do silnch hodnot nad 20 m/s b?hem ve?era a noci. To bude zaji?ovat ur?itou mru organizace bou?ek a pokud bude labilita prost?ed dosta?ujc tak i mon vskyt ojedin?lch krupobit v rmci bou?ek. Nelze vylou?it ani vrazn?j srkov hrny a to zejmna na jihu ?ech. Modely rovn? nazna?uj p?echod konvektivnch srek do trvalejho det? b?hem ve?era a noci, ale i tak s monost vno?en konvekce je by se mohla udret pom?rn? dlouho dky vrazn?j dynamick podpo?e v rmci p?edn strany vkov krtkovlnn brzdy. V rmci tto vno?en konvekce rovn? nelze vylou?it vskyt ojedin?lch, spe slabch bou?ek.

Číslo předpovědi: 263
Vydal:
 
Upozornění: Předpovědi zde publikované jsou pouze experimentálního chrakteru a slouží pro informování zejména amatérských pozorovatelů počasí a bouřek. V žádném případě se nejedná o výstražné informace a neslouží tedy jako podnět pro záchranné složky či krizová centra! Oficiální výstražné informace najdete na webu ČHMÚ.