Bouřky na 31.03.2020 6UTC - 01.04.2020 6UTC
*** Ostrá předpověď na 2012/07/01 ***
Možnost intenzicních bouřek s krupobitími ´, silnými nárazy větru a přívalovými srážkami
stupně rizika
pravděpodobnost bouřky

--- SITUACE ---
Výškový hřeben, který ovlivňoval počasí nad územím střední Evropy v předchozích dnech se zvolna odsouvá k východu a na jeho místo postupuje výěková brázda od západu s jet streakem na její přední straně.. Paralelně s ní postupuje frontální rozhraní, před kterým je ještě možné identifikovat několik linií konvergence, na kterých stále probíhá bouřková aktivita. Před touto frontou se nad naším územím stále nachází velmi teplá, vlhká a instabilní vzduchová hmota.

--- PŘEDPOVĚĎ oblast označená stupněm 2 ---
stupeň 2 byl vydán zejména pro nebezpečí vývoje velkých krup (průměr i výrazně přes 2cm), Silný nárazovitý vítr (nárazy přes 25 m/s) a možnost přívalových srážek.

Modely se shodují v průběhu dne na výrazné labilizaci ovzduší s hodnotami CAPE přesahujícími i výrazně 2500J/kg. Již půlnoční a ranní sondáže indikují nezanedbatelnou labilitu, která se bude vlivem denního prohřívání spodních vrstev vzduchu jen zvětšovat. Rosné body v době psaní této předpovědi dosahují k 15 - 17°C. Kvůli výrazné zádržné vrstvě stabilnějšího vzduchu ve spodních hladinách je stále otazná iniciace konvekce. Vzhledem k nasouvajícímu se čelu brázdy a existence linií konvergence předpokládáme, že by iniciace během večerních a nočních hodin tentokrát proběhnout mohla. I samotné modely jsou v noci optimističtější co se týče předpovědí srážek. S postupujícím čelem brázdy je třeba počítat se zesílením střihu větru, který by mohl ve spodních 6km dosáhnout hodnot až ke 20 m/s. V překryvu s výrazně labilním ovzduším je v této oblasti třeba počítat s vývojem dobře organizovaných multicelárních bouřek. Jejich největším nebezpečím by měly být velké kroupy (s průměrem přes 2, ojediněle možná i přes 5 cm) a přívalové srážky (možné úhrny přes 30 mm/hod). V průběhu noci by přes toto území mohla projít MCS v jejímž rámci lze počítat se silnými nárazy větru (přes 25 m/s), krupobitími (předpokládáme už menší průměr krup) a přívalovými srážkami.

--- PŘEDPOVĚĎ V Morava, Z SK ---
Stupeň 1 byl vydán kvůli možnosti bouřek s přívalovými srážkami a krupobitími.

Podmínky zde očekáváme slabší než v předchozím případě. Slabší labilita a výrazně slabší střih větru (kolem 10 m/s ve spodních 6km) v kombinaci s velmi otaznou iniciací konvekce. Pokud iniciace proběhne, bude to až v průběhu pozdně odpoledních - nočních hodin. V rámci bouřek se mohou vyskytnout krupobití a přívalové srážky (možné úhrny kolem 30 mm/hod). Jejich iniciace je nejpravděpodobnější v rámci hor, popřípadě lokálních zon konvergence. Během noci by zejména západní část této oblasti mohla zasáhnout část MCS s možností výskytu silnějších nárazů větru, krupobitími a přívalovými srážkami.

--- PŘEDPOVĚĎ Z Čechy ---
V rámci tohoto regionu se modely příliš neshodují s jeich odhady lability. Během noci přes tuto oblast prošy bouřky a vzduch z jejich outflow se v tomto regionu stále drží. Je zde i poměrně velká oblačnost a nižší teploty. Pokud by se oblačnost portrhala a vzduch ve spodních vrstvách se dostatečně prohřál, je i zde možnost tvorby ojedinělých bouřek s možností slabších krupobití a přívalových srážek.--- PŘEDPOVĚĎ zbytek území ---
Zd je možný výskyt oejdinělých bouřek, které byse měly obejít bez výraznějších projevů.

Číslo předpovědi: 283
Vydal: Labajová
 
Upozornění: Předpovědi zde publikované jsou pouze experimentálního chrakteru a slouží pro informování zejména amatérských pozorovatelů počasí a bouřek. V žádném případě se nejedná o výstražné informace a neslouží tedy jako podnět pro záchranné složky či krizová centra! Oficiální výstražné informace najdete na webu ČHMÚ.