Bouřky na 19.07.2019 6UTC - 20.07.2019 6UTC
*** Ostrá předpověď na 2012/08/03 ***
stupně rizika
pravděpodobnost bouřky

--- SITUACE ---
Po?as nad st?edn Evropou vrazn? ovliv?uje studen fronta spojen s tlakovou n v oblasti Britskch ostrov?. P?ed tmto frontlnm rozhranm, je by se m?lo v prostoru st?edn Evropy udrovat a vlnit i v dalch dnech, bude pokra?ovat p?liv tepl, relativn? vlhk a labiln vzduchov hmoty, ve kter lze po?tat s tvorbou ?etn?jch bou?ek, ojedin?le i silnch.

--- P?EDPOV?? ---
Stupe? 1 je vydn zejmna kv?li riziku vrazn?jch srkovch hrn? a ?etn?jho vskytu krupobit.

Modelov p?edpov?di slibuj labilizaci v hodnotch a p?es 1000 J/kg a to zejmna v rmci Moravy a Z Slovenska. Kdy nejoptimisti?t?ji situaci vid model Hirlam, kter ale v?bec nepo?t s vlivem rann MCS v ?echch, nejpesimisti?t?j se zd bt jako obvykle model ECMWF s hodnotami CAPE pod 1000 J/kg. Mra lability je tedy do jist mry otazn a bude zleet mimo jin i na mnostv obla?nosti v jednotlivch oblastech. Co se st?ihu v?tru t?e, modelov p?edpov?di po?taj v rmci Slovenska jen se slabm st?ih?m v?tru, snad s vyjmkou hor na SZ a S Slovenska. V rmci ?R je situace lep, ale siln?j st?ih v?tru s hodnotami a kolem 15 -20 m/s bude soust?ed?n v oblasti s pravd?podobn? slab a pom?rn? otaznou labilitou. I tak nelze ani zde vylou?it v prpad? dostate?n labilizace b?hem dne vskyt siln?jch bou?ek. Bou?ky mohou s ohledem na slab proud?n a st?ih v?tru bt velmi siln? vzny na orografii a to zejmna b?hem dne na Slovensku, nelze tak vylou?it vrazn?j srkov hrny a kolem 30 mm/h a nebo vc. Pokud dojde k napln?n p?edpov?d hodnot lability a st?ihu v?tru, pak lze zrove? v jednotkov oblasti o?ekvat mon vskyt krupobit v bou?kch, je by mohla bt ojedin?le p?echodn? i siln.

Číslo předpovědi: 300
Vydal:
 
Upozornění: Předpovědi zde publikované jsou pouze experimentálního chrakteru a slouží pro informování zejména amatérských pozorovatelů počasí a bouřek. V žádném případě se nejedná o výstražné informace a neslouží tedy jako podnět pro záchranné složky či krizová centra! Oficiální výstražné informace najdete na webu ČHMÚ.