Aktuálně platné předpovědi a komentáře

Aktuální předpovědi a komentáře k vývoji význačného počasí zejména pro pozorovatele počasí.

Bouřkové jevy Mezoměřítkové diskuze
Předpovědi 31.03.2020 01.04.2020 02.04.2020
Bouřky nevydánonevydánonevydáno


Stručně o našich předpovědích
Informace na našich webových stránkách jsou rozděleny do dvou sekcí.
V první sekci naleznete předpovědi bouřkových situací, což je hlavní náplň naší činnosti. Tyto předpovědi jsou vydávány zejména během letního půlroku, kdy je nějvětší četnost bouřkových situací, výjimečně i v zimě, jeli šance na výskyt bouřek. Ve druhé sekci pak nově vydáváme tzv. mezoměřítkové diskuze. Jde o komentáře aktuálního vývoje podmínek, nebo přímo už projevů počasí, s předpokladem vývoje na nejbližší desítky minut až hodiny. Protože se bouřkové situace často protahují až do doby po půlnoci, jsou naše předpovědi vymezené časem vždy od 6 hodin ráno UTC(světového času) příslušného dne do 6 UTC následujícího dne. Mezoměřítkové diskuze pak platí od času vydání, až do prognostikem zvoleného času ukončení platnosti, maximálně ale po dobu ca 6 hodin od nejbližší čtvrthodiny po vydání.
--- Upozornění ---
Předpovědi zde publikované jsou pouze experimentálního charakteru a slouží pouze pro interní potřeby pozorovatelů bouřek! V žádném případě se nejedná o výstražné informace a neslouží tedy jako podnět pro záchranné složky či krizová centra! Provozovatelé tohoto webu nejsou odpovědni za případné škody vzniklé opatřeními na jejich základě. Oficiální výstražné informace najdete na webu ČHMÚ.

Vzhledem k tomu, že naši činnost nikdo nesponzoruje nejsme schopni zajistit nepřetržité sledování situace nebo každodenní vydávání předpovědí zvláště pak při méně významných situacích.